گزینه ی3 مشکل محاسباتی دارد .

Posted by دونفره at July 23, 2007 2:25 AM

گزینه ی3 مشکل محاسباتی دارد .

Posted by دونفره at July 23, 2007 2:25 AM

گزینه ی3 مشکل محاسباتی دارد .

Posted by دونفره at July 23, 2007 2:22 AM

گزینه ی3 مشکل محاسباتی دارد .

Posted by دونفره at July 23, 2007 2:22 AM

گزینه ی3 مشکل محاسباتی دارد .

Posted by دونفره at July 23, 2007 2:21 AM

شیطون گاز گاز کرده موقع بوسیدن‌ها ...
گولبولش

Posted by تافته at July 12, 2007 4:12 PM

ظاهرا این طور که شاعر اوضاع را دراماتیک توصیف کرده، عادتی مبنی بر بوسیدن لب یار در کار نبوده است و آن یک بار بوسه هم با هزار زحمت و هماهنگی و آرتیست بازی به دست آمده!! شاهدش هم این که لب یار بسیار نازک نارنجی و آفتاب مهتاب ندیده تشریف داشته و بلافاصله مجروح گردیده است!!!!
مخلص کلام: گزینه 3!!!

Posted by loolu at July 12, 2007 12:58 AM

نیفته از لب بوم این یارت ؟!

Posted by hard abusive at July 11, 2007 1:17 AM

اینجور که معلومه موندنی شدین: دی

Posted by maanoo at July 10, 2007 6:27 PM

گزینه سه!

Posted by sun at July 10, 2007 10:20 AM

گزینهء سه.
====
البته به نظر این حقیر ، دو عاشق دلداده همانطور که در متن شعر رفته است ، "لبِ بوم" بوده اند و احتمالاً خانه جنوبی بوده و خونی که چکیده پس از طیّ طبقات ، درون باغچهء حیاط افتاده و دسته گل در حیاط روئیده است.

اصول و مبانی آزمون سازی
جلد هفتم

Posted by aaber at July 10, 2007 9:38 AM