شیخ را گفتیم یا شیخ، ما چگونه بر سبیل مبارک قدم بگذاریم؟ فرمود پیت مارا زیر و زبر کنید که عمری ست ملولیم و به حلاوت نرسیدیم

Posted by Abnoos at May 8, 2007 11:29 PM

کافه گلاسه س دیگه !

Posted by جينگيلاخ at May 1, 2007 3:22 AM

شیخ زیادی بد بین بوده!

Posted by at April 18, 2007 12:12 PM

SeE

Posted by FM at April 14, 2007 10:50 PM

شیخ ما یه مثل دیگه میاره، میگه مثل مستراح می مونه : اونایی که تو هستن می خوان بیان بیرون و اونایی که بیرونن می خوان برن تو !!!
حالا باید دید این شیخ ها اصلاَ صلاحیت اظهار نظر دارن یا نه !!!!!!!!!!!!!!!

Posted by مریم at April 13, 2007 11:04 PM

حالا دو روز دیگه خودش میره زن میگیره ها!

Posted by mojde at April 13, 2007 7:48 PM

چه شیخ باحالی! دمش گرم!

Posted by پرستو at April 13, 2007 2:53 PM

هومم من فک میکنم مثل یه پیت خالی میمونه که توش میتونی گه بریزی یا عسل بریزی. مقادیرو درجه خلوصش دیگه با خودته

Posted by arash. at April 13, 2007 2:38 PM

هان خداااااااااااااااااا بوددددددد

Posted by Amir at April 13, 2007 2:04 PM

پرسیدند : یا شیخ چاره چیست؟؟؟
گفت : قبل از گشودن ، تکان داده شود...

Posted by ??? at April 13, 2007 1:04 PM

خوشمان آمد!

Posted by sara at April 13, 2007 12:40 PM