خبر داری خاکهای سیاه جدولهای سیاه و سفید کیه؟
خیلی برام مهمه آخه میترسم یه موقع نشناخته از دنیا برم

Posted by barbod at April 10, 2007 10:28 PM