بلوغ جنسیم همینجوریه ؟

Posted by arash. at April 8, 2007 2:16 AM

btw that was me!

Posted by Kamyar at April 5, 2007 11:55 PM

استاد می شه از اون زنگ حموم هایی که در اونیورسیته ی برق یاد گرفتید یک دونه اختراع کنید که وقتی آدم بلوغیده شد بوق بزنه؟...خیلی دلم می خواد بدونم امسال در همین موقع نسبت به پارسال در اون موقع چقدر بلوغیده تر شده ام یا پسرفت داشته این جریان آبرفتی این در این جلگه ی فلات...بی شک اگر بتوانید عضو مفیدی باشید خیلی بهتر می شود از این عضوی که الان هستید...

Posted by forough at April 4, 2007 10:44 PM

چرا بودم کجا دیدی منو؟ وبلاگتو چرا نمینویسی؟ حالا اصلا این جواب منو میخونی؟

Posted by semi at April 4, 2007 1:13 AM

تو ماه فوریه دوبی نبودی؟ البته سوالم ربطی به پشکل نداره !!!
تىوری بلوغت رو هم خوشمان آمد !

Posted by mim at April 4, 2007 12:39 AM

اااااااااا همشهری!

Posted by مریم at April 3, 2007 10:29 PM

اوه تحلیلگر نه! من یک تئوریسین هستم.

Posted by semi at April 3, 2007 12:01 AM

توام تحلیل گر شدی
........................
note:منظورم چرا و تحقیر نیس

Posted by FM at April 2, 2007 11:38 PM

مورد 2 رو گل گفتی! :))

Posted by mojde at April 2, 2007 10:09 PM

ا منم منظورم همین بود اشتباه تایپی شد!

Posted by semi at April 2, 2007 9:45 PM

مخالفم ! من می گم عطف به مطالب گذشته ات : زنده باد بی تربیت بالغ !

Posted by مریم at April 2, 2007 9:24 PM