دوستت دارم . چون من هم بی تربیت هستم. اما می دانی وقتی بی تربیت باشی با تربیت ها چه بلایی سرت می آورند. هزار بار آرزو می کنی کاش کسی تربیتت کرده بود !

Posted by سانا at March 22, 2007 2:46 PM

خوبی که از نفهمی باشه چه فایده داره آخه؟

Posted by at March 22, 2007 11:44 AM

در خاطره های هر انسانی ، چیزهایی وجود دارد ، که نمی تواند آنها را به همه کس بگوید ، بلکه خیلی که به خودش فشار بیاورد می تواند آنها را تنها به دوستان نزدیکش بگوید و اقرار کند.مطالب دیگری نیز وجود دارند ، که آنها را حتی به دوستان نزدیکش هم آشکار نخواهد کرد و از ایشان هم پنهان میدارد و فقط به خودش می تواند بگوید ، و آنها را بداند و در حافظه اش تکرار کند.آنهم در زیر قفل و مهر خاموشی.وبالاخره مطالب دیگر نیز وجود دارد ، که انسان حتی از آنکه آنها را به خودش نیز اقرار کند و بگوید می هراسد و اینگونه مطالب در مغز هر انسان متفکر ، و تربیت شده ، و فهمیده ای وجود دارد ، و به مقدار قابل ملاحظه ای هم وجود دارد. یعنی کم کم جمع می شود ، بطوریکه می توان گفت : هر چه این انسان بیشتر "تربیت" شده باشد ، بهمان نسبت از این قبیل طالب ناگفتنی بیشتر دارد
...

Posted by فیودور داستایوسکی at March 22, 2007 11:41 AM

خیلی خوب گفتی، دوست داشتم!

Posted by SNH at March 22, 2007 9:31 AM

سلام ...
سال نوتون مبارک باشه :)

Posted by mahour at March 21, 2007 5:55 PM

این مانیفست قزوینی بود ؟!

Posted by at March 21, 2007 3:34 PM