یا وقتی روی شیر قهوه می نویسن "سرد یا گرم بنوشید" نه بابا!!!!

Posted by رضا at February 12, 2007 9:56 PM

از اون الاغ تر وقتی فرض می کردن که روی شامپو می نوشتن مقداری از شامپو را روی موهای خیس مالیده و پس از ماساژ دادن با آبی ولرم آبکشی کنید.

Posted by forough at February 12, 2007 10:57 AM

آخه تااا کی؟:ي

Posted by goli at February 11, 2007 11:53 PM

سلام
آرشیو تو نمیشه خوند آخه؟

Posted by siavash at February 11, 2007 9:26 PM

آخه من هنوزم مورد هایی را سراغ دارم که با همون صدای ضبط شده دعوا می کنند و کار به فحشم حتی می رسه! کمی هم اشکال از مردمه

Posted by عادت می کنیم at February 11, 2007 11:40 AM

آره ؟ کجا ؟ من باز شوک شدم. چی بگم هیچی ! اما سلام :)

Posted by نیوشا at February 11, 2007 10:24 AM