هوس بندرعباس و قشم و ... کردي ؟ اونم تو عيد ؟!

Posted by soroush at February 12, 2007 9:05 AM

dele man ghanas,ya shomal ya joonooob farghi neikone!!

Posted by goli at February 10, 2007 1:53 AM

واه

Posted by at February 8, 2007 12:50 AM

Huh?

Posted by at February 8, 2007 12:46 AM

huH?

Posted by at February 8, 2007 12:45 AM

Huh?

Posted by FM at February 8, 2007 12:41 AM

Huh?

Posted by FM at February 8, 2007 12:39 AM

کاکا نه.کا...

Posted by at February 7, 2007 9:28 PM

هان من دلم هوای تورو کرده

Posted by Amir at February 7, 2007 8:57 PM

منم دلم هوای شمال کرده برار!

Posted by hard abusive at February 7, 2007 4:49 PM

استاد ارادت! آقا این وبلاگ زیبای تو امکان "لینک ثابت" نداره؟! حیفه از این طراحی بخدا!

Posted by امیر at February 7, 2007 12:18 PM