اجازه میدی لینک این وبلاگ باحاله ناز دوست داشتنیت رو بگذارم تو وبلاگ غمگین نازنین خودم؟ اگه اره کامنت بگذار در صورت نرسیدن کامنتی مبنی بر مخالفت شما من سر از خود این کار را خواهم کرد. حالا هر جور که مایلی.
ممول

Posted by memol at January 26, 2007 3:03 PM

تصور کن یه باقالی ای که وبلاگ و لینترنت بلده

Posted by arash. at January 23, 2007 12:41 PM

تازگی ها به اونجا می گن مخ؟...فرو کردن و کفگیر، قید مکانی دیگری می طلبدها...

Posted by kharmagaz at January 23, 2007 11:56 AM

وول نزن. اونورتر بشین.

Posted by AbnOos at January 22, 2007 2:58 PM

باقاليا اون تو ان پس؟

راستي اون پست خرتوخرت خوشگل بود
(بازهم شرمنده)

Posted by مازوخ at January 22, 2007 6:00 AM

آخ ديدي چي شد :( من اشتباهي كامنت دادم... شرمنده :)

Posted by مازوخ at January 22, 2007 5:54 AM

لازم نيست خودتو اذيت كني
گه رو به گه نمي كشن كه

Posted by مازوخ at January 22, 2007 5:53 AM

شما نگران نباش. وقتش كه شد هممون رو با يك كف گير ميكشن بيرون D:

Posted by Pedram at January 22, 2007 4:25 AM

خییییلی خوب بود! انقدر لیتی خوندی داری یواش یواش راه می افتی تو ام!!

Posted by Diba at January 21, 2007 10:09 PM