خب آخه می دونی من فک می کنم کارگاه برقو گذاشته بودن که کولرو اینچیزایی که تو خونه هر شهرستانی پیدا میشه بفهمیم چی جوریه نه تکنولوژی کاتینگ اج روزو...:-؟؟
حالا خدایی تو گرمابه سراغ داری وای فای باشه ؟

Posted by arash. at January 10, 2007 10:24 AM

با چند مطلب تازه در زمینه‌ی برق و هک یاهو به‌روزم.

Posted by قصه‌های عامه‌پسند at January 9, 2007 5:58 PM