ما که یه چیزاییش رو می‌دونیم! گفتم دعوتت کنی تا برای بقیه هم تعریف کنی! :D

Posted by امیر at December 24, 2006 10:35 AM