پسر همسایه شان توی جاده تصادف کرده و تمام
غلط نکنم پسر خانم اسبق بوده باشد
زنش توی کوچه زار زار می کند که اگر به من همان موقع گفته بودید من هم الآن پیش او بودم
یک کت و شلوار سرمه ای پوشیده ام با بلوز بافتنی کشمیر مشکی زیرش
از این تیپهای خنده دار که آدمها را توی فرودگاه می بینی و بهشان می خندی
انگار همه من را بشناسند و بدانند که همین الآن رسیده ام
هی به من آدرس می دهند که آن طرف، آن طرف
نمی دانند که من این کوچه ها را بچگی صد بار رفته ام
هزار بار رفته ام
دم در زنی را می بینم که نمیشناسم
می گوید پایین، پایین، توی زیر زمین
از پله های حیاط که می روم پایین می بینم همه همانجا هستند
ده دوازده تا مرد میان سال همه با کت و شلوار و پیراهن مشکی
صندلی ها را نیم دایره چیده اند و نشسته اند
پدربزرگم هم هست. نشسته آن وسط با پیراهن آبی آسمانی و شلوار چهارخانه کرم و قهوه ایش
همه ناراحتند
با خجالت می گویم سلام، تسلیت عرض می کنم
بعضی ها می ایستند
پدربزرگم مرا می بیند
یکهو می خندد با لهجه مخصوصش می گوید به به سلام آقای مهندس. تبریک عرض می کنم
هی فکر می کنم که چرا تبریک می گوید وسط عزا
می گویم لابد چون هنوز خیلی از عید نگذشته، برای این.
می نشینم روی یک صندلی گوشه نیم دایره، کمی عقب تر از بقیه
یکهو میبینم مادربزرگم هم آنجاست
دو تا صندلی جلوی من
از نیم رخ می بینمش
چقدر جوان شده
از خوشحالی دارم می میرم
هی می گویم این ختم لعنتی تمام شود خدا...
مرا می بیند
می خندیم
چند با بر می گردد و با هم می خندیم...
تازه می فهمم که نه این من نیستم
می گویم خدایا ببخشید
ختم را تمام نکن
قول می دهم همینجا آرام بنشینم و فقط نگاهش کنم
ختم را اگر تمام نکنی

تصورم از دابلین جایی است شبیه اصفهان
که مردم به صورت طبیعی خنده دار حرف می زنند

تو یه سایتی یکی زیر خبر حکم زندان رکسانا صابری کامنت گذاشته بود که:

I hate when bad things happen to pretty girls

خیلی خندیدم!

October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 November 2010 October 2010 September 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006