متاسفانه رویکرد زن سالارانه اخیر - که به ناحق فضای فرهنگی جامعه را تسخیر کرده است - موجب شده که از بین معدود فیلمهای اکران شده در سینماهای کشور، 3 فیلم (همیشه پای یک زن در میان است، تیخ زن و زنها فرشته اند) واژه 2 حرفی زن را با خود یدک بکشند. از آنجا که حمل زن توسط یدک کش خلاف عرف عمومی و قانون مدنی تلقی می شود، امید است با تصویب لایحه حمایت از مردان زنباره گامی موثر در جهت خنثی سازی این گونه دسیسه های سازمان یافته در امور جنس نر برداشته شود.

ماجرای فروغ اعظم، زنی که موز شد

این قسمتش را درست یادم نیست که فروغ اعظم خواهر علیدوستی بود یا زنش بود یا زن پسرش (یا به عبارتی عروسش). هر که بود که توی خانه علیوستی زندگی می کرد و راستش را بخوهید من علیدوستی را هم آن قدرها نمی شناختم. فقط یادم هست هر سال عاشورا که می شد می رفتیم خانه شان توی دیس بیضی بهمان غذا می دادند. یک طرفش قرمه سبزی بود و یک طرفش هم قیمه پلو و حسابی هم بوی دود می داد. دست آخر هم قابلمه مان را می بردیم توی حیاط می گفتیم ما نوه آقای رضایی هستیم و بعد بدون نوبت حسابی برایمان غذا می ریختند. از این ها که بگذریم می رسیم به ماجرای فروغ اعظم و تصمیم عجیبش. آن روز فروغ اعظم به ناگاه عاشق بو، رنگ و مزه موز شد. بویی به لطافت عنبر، رنگی به زردی آفتاب و طعمی در حد ویژه توچال. گویا در آن زمان خرید موز کار هر کسی نبوده و مال زیادی طلب می کرده. فروغ اعظم هم که پس انداز زیادی نداشته، یک روز تصمیم می گیرد تمام ترمه های دست بافش را که گویا یادگار مادرش بوده بفروشد و پول حاصل را صرف خرید موز نماید. تصمیمش را عملی میکند و به تدریج مال حاصله را صرف خرید موز می کند. فروغ اعظم موزها را یکی در پی دیگری پوست می کند و می خورد و از خوردن آنها لذت می برد. بعد از مدتی دیگر کسی فروغ اعظم را نمی بیند و حتی میوه فروش محل هم از حضور او ابراز بی اطلاعی می کند. بعدها گفتند روزی علیدوستی سر مساله حجاب با کسی بگو مگو می کرده و وقتی مردم برای حل و فصل قضیه سر می رسند کسی را نمی بینند جز یک شی زرد رنگ عجیب که یکی از شاهدان عینی آن را به شکل زیر تصویر می کند:


walking%20banana.jpg

October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 November 2010 October 2010 September 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006