تو این همه وسیله ارتباطی مختلف که داریم، فقط یکیشه که Push می کنه؛ و اونم تلفنه. یعنی هر وقت که دلش بخواد زنگ میزنه؛ و تو هم باید همون موقع گوشی رو ورداری و جواب بدی. حالم ازش بهم می خوره. واقعا چیز نکبتیه. این آمریکاییها که اینقدر ادعای Privacy شون میشه چه توجیهی واسه این آشغالی که اختراع کردن دارن؟

بل عزیز! با تمام احترامی که برات قائلند باید بگم در زمان خودت به نوع عجیبی ریدی. از اون جهت که بوش هنوز هم به صورت فراگیر در همه جای دنیا میاد. روزی رو می بینم که هیچ اثری از این ابزار نکبت روی این کره خاکی وجود نداره. و اون روز، روز بلوغ فرهنگی بشر در ارتباطات و مخابراته.

ریاضیات، به طور خلاصه، عامل به گه کشیده شدن علوم تجربیه. و یه کاربرد دیگه اش هم سرگرمیه برای یه سری آدم چت و چوت.

فرق من با تو اینه که تو تو کتِت نمیره، من برام make sense نمی کنه. آره عزیزم. حالا برو بمیر لطفا یه مقدار.

اون وقتا تلفنو که عوضی میگرفتی میگفت: شماره مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد. لطفا مجددا شماره گیری نفرمایید. این صدای یک نوار ضبط شده است.

این نشون میده که مساله خر انگاشتن مردم یک بحث جدید نیست و همواره وجود داشته.

دلـُم هوای جنوب کِرده کاکا

October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 November 2010 October 2010 September 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006