احمد جنتی:
"برخی در تنور اختلاس بانکی ، نان انتخاباتی می پزند"
--
نوبل ادبیات امسال رو کی برد راستی؟