یه جایی بود توی شوی نوروزی امیرقاسمی
که همه با هم یه آهنگ رو می خوندن
بعد پشت پرده‌اش رو نشون میداد
اون دو تا مشاور املاک سیبیل کلفت تو دوبی داشتن تمرین میکردن هی می‌گفتن
"قربونت می‌شم من برات می‌میرم"
"قربونت می‌شم من برات می‌میرم"
بعد ذوق می‌کردن. الهی