گودر شده شهر نو
یه سری پست شیر می‌کنن
یه سری هم دونه دونه نیگا می‌کنن
هر کدومو خوششون اومد لایک می‌زنن
بعدم میرن پی کارشون

قدیما ولی فرق داشت
رابطه ها از جنس پدر و پسری بود