شماها یادتون نمیاد. اون زمانها از خارج کیسه سوغاتی می‌آوردن