طولانی ترین رمان عاشقانه دنیا را من نه، نمی‌نویسم
زیباترین شعرش را هم نه، نمی‌گویم
من یک مینیمال نویسم
و به همین چهار خط بسنده می‌کنم

لوس آنجلس، 13 آوریل 2011