هموطنان عزیز، ضمن تبریک مجدد سال «جهاد اقتصادی»
فیلم سینمایی براتون در نظر گرفتیم با عنوان «بعد از ظهر سگی» به مدت 125 دقیقه و محصول کشور آمریکا
با هم می بینیم