آیا درک بالایی از هنر معاصر دارید؟
آیا تا به حال در عمرتان آرایش نکرده اید؟
آیا دفاع برای برابری حقوق زنان از نان شب برایتان واجب تر است؟
آیا خفن ترین موزیک های دنیا را منحصرا شما گوش می دهید؟
آیا حاضرید تمام پلاستیکهای دنیا را شخصا بازیافت کنید؟
آیا شبها از غصه زندانیان سیاسی خوابتان نمی برد؟
آیا روزها از پوچ شوندگی نسل جوان متاثر می شوید؟
آیا کلا خفن، روشنفکر و به شدت منحصر به فرد و متفاوت هستید...؟

می دانید درد شما چیست؟
می دانید درد شما چیست؟