فارغ التحصیلان محترم دانشگاه های سراسری - که الآن همگی برای خودتان یک پا بچه باحالید -
جان مادرتان
عکسهای اردوهای دانشجویی مختلط سالهای اول و دوم دانشگاهتان را در فیسبوک نگذارید
همانجا تو آلبوهای جلد مقوایی مجانی عکاسی بگذارید باشد که آسیب نبیند
خدای نکرده کسی هم موقع فیس بوک بازی روی مانیتورش بالا نیاورد