به یمن پیشرفت فراگیر شبکه های ارتباطی
مردم آمار فعالیتهای همدیگه رو که هیچ
آمار فعالیت تک تک اعضای بدن همدیگه رو هم دارن