خلایق

طرف روزی چهل بار میره تو سایت تایمز به موسوی رای میده
بعد هم ذوق می کنه که موسوی لیدی گا گا رو پشت سر گذاشت
بعد میگی خب شما کلا واسه چی داری مبارزه می کنی
میگه مگه نمی دونی؟ ما معترضیم به تقلب در انتخابات!