طرف میره سفارت آمریکا میگه میخوام برم دیزنی لند
بعد میاد اینجا میره گوگل دنبال کارمی گرده
هیچ هم نمی گه که با این کارش کیورد دیزنی لند در سفارتهای آمریکای سرتاسر دنیا می ره تو لیست سیاه
و بچه های کوچک، فندق و قشنگ زیادی به طور دائم از دیدن دیزنی لند محروم میشن...
هیچ نمیگه.