قبول که یک چیزهایی ذاتی است و جوهر می خواهد و درک و فهم در آنها دخیل است و الخ
ولی یک چیزهایی هم هست که آدم ها در کودکی یاد گرفته اند از محیط
مثلا طرف زیر "بهار" ویوالدی کامنت گذاشته که وقتی این آهنگ را می شنود
یاد فرشته های زیبا و کوچکی می افتد که در بهشت باله می رقصند
خب حتما در بچگی اینطوری برایش گفته اند
و گرنه مثل من یاد مواد لازم برای تهیه کتلت دسته دار می افتاد