یک آدم خیلی بی ادب و بی شخصیت با خط چینی به ما فحش بد داد و گفت نژاد پرست
ما هم پستهای آخرمون در مورد بوی غذای چینی رو پاک کردیم
از این جهت که آدمهای بی ادب چون این کاره اند بهتر از دیگران می فهمند که چه مطالبی توهین آمیز است
خلاصه برای اینکه اصل مطلب از بین نرفته باشد، دو تا پست قبلی را می شود به این صورت خلاصه کرد که:
"بوی بعضی از غذاهای چینی از نظر من بسیار بد است."
هوا هم که بهاریست.