نمی فهمم....
از یه طرف هی میگن همجنسگرایی و تغییر جنسیت و فلان و بهمان طبیعیه و جزو خواص فیزیولوژیک بعضی هاست و فلان و بهمان
از اون طرف هر دفعه یکیشونو میارن تو کلاس و تو رادیو و تو تلویزیون که از خاطرات محیرالعقولش بعد از تغییر گرایش و تغییر جنسیت و فلان و بهمان بگه
چیزی که نمی فهمم اینه که چرا هی منو نمی برن تو تلویزیون راجع به دماغ به این قشنگیم توضیح بدم