بیا زودتر خوراکی ها را بخوریم - یک

این بخش جدیدی از وبلاگ است که من در آن می گویم که من و کی چی خور ترینیم و شما هم ترجمه می کنید لطفا.
به عنوان اولین پست این بخش غذای ماکارونی و فاعل من را در نظر گرفته ایم که به صورت زیر در می آید:
من به تنهایی ماکارونی چرب با ماست خور ترینم.
ترجمه کنید لطفا!