آدم اگه دلش برای لهجه ترکی بقال سر کوچشون تنگ بشه،
یعنی خوشی زده زیر دلش؟
یا که چی؟

* مدیریت وبلاگ پیشاپیش از تمامی عزیزانی که قصد پاسخگویی با عبارت "یا که چی" را دارند کمال امتنان را دارا می باشد.