حفظ کردن مکالمه زیر برای دوستانی که قصد دارند خارج از کشور ادامه تحصیل دهند و نگران ناتوانی در ایجاد روابط اجتماعی جدید هستند توصیه می شود. متن زیر برای شهر خارق العاده لوس آنجلس تهیه شده ولی با اندکی تغییر به سایر مکانها قابل تعمیم است:

- سلام آقا. شما هم از بچه های USC / UCLA هستین؟
- سلام. نه من UCLA / USC هستم. شما چی؟
- من USC / UCLA ام.
- آها. چی می خونین؟
- برق / کامپیوتر ساینس. شما چی؟
- کامپیوتر ساینس / برق. پی اچ دی هستین دیگه؟
- بله. شما هم پی اچ دی هستین؟
- بله.
- ایران کجا بودین؟
- من شریف.
- ورودی چند؟
- 80
- شما چی؟
- منم شریف. 78
- پس سال بالای ما بودی. هه هه هه
- آره. هه هه هه
- خشایار توکلی رو می شناسی؟
- آره بابا رفیق بودیم. هه هه هه.
- هه هه هه
- شما امیرحسین طاووسزادگان رو می شناختی؟
- نه. برقی بوده؟
- نه نفتی بوده. هه هه هه یوه یوه
- هه هه هه هه یوه یوه
- خوب آقا خیلی خوشحال شدیم.
- منم همینطور آقا. فیس بوک هستین دیگه؟
- بله آقا مگه میشه نباشیم. یوه یوه
- پس من add تون میکنم حالا.
- باشه. منم می کنمتون حالا.


و این است از جمله دلایل آلودگی هوای شهرهای بزرگ.