صبح شد و من کلاغم
سحر شد و شغالم
اذان ظهرِ مولا
بنده لا کتابم
از من مباش غافل
لوده بی زوالم

- بتاریخ چهار و نیم بامداد جمعه چهارم دسامبر دو هراز و نه میلادی تقریر شد

پ. ن.: خسته و پر فراقم