این آدمهایی* که توی بلاگشان هی احساساتشان را انگلیسی بیان می کنند لا به لای جملات فارسی
اگر یک روزی بروند فرنگ
فکر کنم همانجا توی فرودگاه مقصد سکته کنند
از فرط ذوق زدگی
و یا پوچ شدگی

* احساسم این است که سریال با زیرنویس زیاد می بینند این دسته از آدمها.