میگه آقا تو زندگیت خیلی جالبه. مثل داستان زندگی این آدمهای خیلی موفق می مونه

منم فرشته کـون گشادی میزنه سر شونه‌م میگه: "دیدی حالا..."