دلم واسه مجریهای هواشناسی می‌سوزه
خیلی خودشونو جدی می‌گیرن