متاسفانه رویکرد زن سالارانه اخیر - که به ناحق فضای فرهنگی جامعه را تسخیر کرده است - موجب شده که از بین معدود فیلمهای اکران شده در سینماهای کشور، 3 فیلم (همیشه پای یک زن در میان است، تیخ زن و زنها فرشته اند) واژه 2 حرفی زن را با خود یدک بکشند. از آنجا که حمل زن توسط یدک کش خلاف عرف عمومی و قانون مدنی تلقی می شود، امید است با تصویب لایحه حمایت از مردان زنباره گامی موثر در جهت خنثی سازی این گونه دسیسه های سازمان یافته در امور جنس نر برداشته شود.