قدیم که من درس مهندسی می خوندم
(قضیه مال خیلی سال پیشه البته)
قبل هر امتحان که می شد
یا حتی تا همون موقعی که داشتن برگه سوالها رو پخش می کردن
می گقتم خب من و این بچه زرنگها تا این لحظه هیچ فرقی با هم نداریم
(یعنی ورقه های جفتمون خالیه)
بعد مثلا فکر می کردم که طبق برهان نظم ممکنه منم قلمم رو روی کاغذ تکانهایی تصادفی بدم و جوابهای صحیح به صورت خودکار بیان روی کاغذ
اما امتحان که تموم می شد می فهمیدم که برهان نظم اون قدرا هم که می گن برهان مستدلی نیست...
خلاصه شده قضیه وقت گرفتن اینترنتی از این سفارت قبرس
اونایی که می دونن چی میگم می دونن چی میگم