متاسفانه جای ترانه‌های فولکلور پارسی در تارنمای جهان پنها به شدت خالی می نماید. به عنوان نمونه جستجو برای عبارت "شـورت هانیکو" در گوگل هیچ پیامدی را به همراه ندارد، گو اینکه ترانه معروف "شــورت هانیکو شاشی شده گنزو میشوره" از جمله ترانه های مشهور فولکلور در زبان پارسی است...