من جوونی‌هام هر دختری که می‌دیدم موهاش کوتاه بود
یا از اصطلاح‌های پسرا استفاده می کرد، مثلا می گفت ای ول*
یا پیرهن مردونه می پوشید
یا مثلا دست که میداد اینجوری می چرخوند مشت شه
کلا هر کار پسرونه‌ای دیگه...
من بلا درنگ عاشقش می شدم.
حالا منظور نظرم اینه که من خدای نکرده مشکلی ندارم که؟ از این جهت عرض می کنم.

* اون زمان ای ول مرتبتی داشت واسه خودش