وقتی که یه بچه ای قراره دماغش گنده بشه از همون اول که هنوز گنده نشده یه قالب دماغ قشنگ درست کنن شبا بذاره رو دماغش بخوابه، بعد بزرگ که شد دماغش همون شکلی میشه. مثل ارتودونسی. یا مثل این هندونه مربع ها. من شک ندارم که جواب میده. تازه روزا هم بذاره بره مدرسه. چه اشکال داره