بدبختا من اگه دختر بودم یه جملات احساسی و عاشقانه ای می نوشتم براتون که همه‌تون عاشقم می شدید.