این رو که من از بچگی هویج دوست داشتم
یا عموم از جوونی گلابی
میشه به این تعمیم داد که
آدمها ممکنه به صورت بالفطره قاتل آفریده بشن
همونطوری که من هویج‌دوست
و عموم گلابی‌دوست آفریده شد.