من اصلا نمی فهمم این چیز جدیدی که مد شده و همه مخالف مجازات اعدامند دلیلش چیه. هر چی فکر می کنم می بینم که حبس ابد مجازات خیلی خیلی خیلی سنگینتری از اعدامه. اینکه یه نفر رو تا آخر عمرش بندازن تو یه جا دور از خانواده و جامعه و همه چیز و طرف حتی نتونه یه زندگی حیوانی اونجا داشته باشه چه برسه به انسانی و همه‌ش تو فکرش باشه که شاید جوری بشه که آزاد بشه و آخر همه نشه و بمیره، چرا بهتر از اینه که طرف رو بکشن و همونجا خیال خودش و بقیه رو راحت کنند که دیگه قرار نیست به زندگی برگرده؟