بدین وسیله این وبلاگ به مدت حدودا 1 الی 2 ماه تعطیل می باشد. خداوند همه بندگانش را آدم و با خرد و وموقعیت شناس و مسئول بگرداناد. آمین.