من تازه دارم از اعماق وجودم می فهمم چی شد که علم شیمی به وجود اومد:
اکسیر جوانی......
واسه همین هم من همیشه به شیمی علاقه مند بودم.
اینم چند تا شعار شیمیایی که این ادعا رو ثابت می کنه:
اکسید در آند- احیا در کاتد
پرمنگنات 5 - دی کرومات 6
چند اکی والان؟ یک اکی والان