آیا نمی‌بینی که بلاگ رولینگ چگونه تمام مرده ها را زنده کرد؟
پس چرا از من تقاضای بوقلمون و گوشتکوب و قله کوه می کنی؟