چیزی که راجع به سخنرانی امروز احمدی نژاد جایی ندیدم که کسی نوشته باشه این بود که به نظر من اون رییس بدبخت دانشگاه کلمبیا بعد از اعتراض مردم و شلوغکاری رسانه ها و احتمالا شاید بعضی تهدیدها، مثل سگ از اینکه احمدی نژاد رو دعوت کرده ترسیده بود و واسه همین اون حرفها رو زد که دیگه کاری به کارش نداشته باشند. خوک کثیف بی ادبی بود؛ خوشم نیومد ازش.