من دبیرستان که بودم ریاضیات جدید میشدم 20
جبر و مثلثات میشدم 10
در ضمن خوره کامپیوتر هم بودم
اگه یه کم با یکی که حالیش بود مشورت می کردم
حتما بهم میگفت که تو دقیقا ساخته شدی برای کامپیوتر خوندن
و برق دقیقا جاییه که باید هر طور شده ازش اجتناب کنی
ولی مشورت نکردم
و در نتیجه الآن یه آدم 27 ساله ام
که شخصیت علمیش شکل نون پنجره‌ای می‌مونه
یا حالا زولبیا بامیه اگه اولی رو نمی دونید چیه