شرط دوام آوردن در اینجا این است که به مقدار کافی صبر کنی تا احساساتت ببندد. مثل ژله. زمان لازم برای این کار بسته به دمای محیط و سایر عوامل (از جمله جنس مواد اولیه) متفاوت است. در حین پروسه بستن حتی المقدور از هم زدن خودداری فرمایید. چنانچه تصادفا به هم خورد فورا به ژله بند مراجعه شود. پس از بستن می توانید احساسات جدید را بر روی سطح احساسات قدیمی تشکیل دهید.