مشکل رو من فهمیدم چیه. مشکل اینه که وبلاگ هم 5 سال پیش بود که چیز جدیدی بود. الآن واسه خودش یه پا سن و سال داره. پس وقتی میری تو آرشیو وبلاگ خودت یا دیگران، هی تعجب نکن که چرا 5 سال گذشته. چون 5 سال گذشته!