امروز یاد یک معمای قدیمی افتادم و فکر کردم که شاید طرح آن در این مقال برای شما گرامیان نیز خالی از لطف نباشد. و اما معما از این قرار است:

roodaki.gif

راهنمایی: از راست به چپ شروع به خواندن نمایید. جواب در پایین همین مقال آمده است.

ج و ا ب: ر و د ک ی د ر ک و د ک ی د ر آ م ب و ل ا ن س م ی خ و ر د آ د ا م س م ی ز د ب ا ل ا ن س